מיזוג SUPER - מערכות מיזוג אויר מרכזי מפוצל 

טל: 09-7482489, 09-7416004/5  | פקס: 09-7416001  | office@super-mizug.co.il

ויצמן 142, כפר סבא מיקוד 4420320 | למשלוח דואר:  ת.ד. 209 צופית מיקוד 4492500